תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית בצבע Samsung Xpress SL-C48x - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר מחסנית טונר הגיעה לסוף חייה, החלון Printing Status (מצב הדפסה) מופיע על מסך המחשב, ומציין כי יש להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
  שים לב:
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת סריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.
 • הדפסה גם לאחר הגעה למצב טונר ריק עלולה לגרום נזק חמור למדפסת.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 2. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרות ומיחזור של מוצרים.
  איור : הסר את הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את כל חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 4. הרם את הפלסטיק ממחסנית הטונר, ולאחר מכן משוך אותה החוצה.
   איור : הסר את כיסוי הפלסטיק של הטונר
  1. הרם את כיסוי הפלסטיק המגן.
  2. החלק החוצה את הפלסטיק המגן.
 5. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס טונר חדש
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : הדלת הקדמית, סגורה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏