תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung Xpress SL-M202x - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מתארים כיצד לשחרר חסימות נייר.

במגש

הערה:
 • כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובעדינות.
 1. הוצא את הנייר התקוע של מסמך המקור על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הסר
 2. קפל את זרוע התמיכה בפלט.
  איור : זרוע התמיכה בפלט, קיפול
 3. פתח את המכסה העליון.
  איור : מכסה עליון, פתוח
 4. סגור את הכיסוי העליון.
  איור : המכסה העליון, סגור
 5. טען את הנייר. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
  איור : זרוע התמיכה בפלט, שליפה
 6. נסה להשלים את עבודת ההדפסה שוב.
  איור : נסה לבצע עבודת הדפסה

בתוך המדפסת

  שים לב:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
הערה:
לפני פתיחת הכיסוי העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
 1. לפני פתיחת הכיסוי העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
 2. פתח את המכסה העליון.
  איור : מכסה עליון, פתוח
 3. סגור את הכיסוי העליון.
  איור : המכסה העליון, סגור
 4. טען את הנייר. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
  איור : זרוע התמיכה בפלט, שליפה
 5. הנייר התקוע יוסר באופן אוטומטי.
  איור : נייר, הסר
  אם אין נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
 6. פתח את המגש ואת הכיסוי העליון.
  איור : מדפסת, פתוחה
 7. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : מחסנית טונר, הסר
 8. פתח את כיסוי יחידת ה-Fuser.
  איור : מכסה יחידת ההתכה (fuser), פתיחה
 9. הוצא את הנייר התקוע של מסמך המקור על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הסר
 10. התקן מחדש את מחסנית הטונר. סגור את מכסה יחידת ההתכה (fuser).
  איור : מחסנית טונר, הכנס
 11. סגור את הכיסוי העליון.
  איור : המכסה העליון, סגור


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏