תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung Xpress SL-M202x - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • לפני פתיחת הכיסוי העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם הבגדים התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • אל תיגע באזור הירוק מתחת למחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 1. פתח את הדלת הקדמית ואת המכסה העליון.
  איור : הדלת הקדמית והמכסה העליון, פתיחה
 2. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרות ומיחזור של מוצרים.
  איור : הסר את הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את כל חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 4. נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר.
  איור : פזר את הטונר
 5. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס טונר חדש
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : המכסה העליון, סגור


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏