תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-318x Color Laser MFP - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה. לאחר שמשך החיים של יחידת ההדמיה הסתיים, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במחשב, ומציין שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. אם המדפסת מדפיסה מהמחשב או מתחממת, המתן עד לסיום העבודה. לאחר מכן, כבה את המדפסת.
 2. באמצעות הידית, פתח את דלת הגישה הקדמית במלואה.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 3. אחוז בידיות במחסנית הקדמית ומשוך כדי להסיר את ארבע המחסניות מהמדפסת.
  איור : מחסנית טונר, הסר
 4. משוך את מיכל טונר הפסולת מתוך המדפסת באמצעות הידית שלו.
  איור : מיכל טונר פסולת, הסר
 5. משוך את יחידת ההדמיה מתוך המדפסת באמצעות החריץ בחזית יחידת ההדמיה.
  איור : יחידת הדמיה, הסר
 6. הוצא יחידת הדמיה חדשה מתוך האריזה שלה. הסר את ההתקנים המגנים משני צדי יחידת ההדמיה ואת הנייר המגן על פני השטח של יחידת ההדמיה.
  • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה.
  • אל תיגע בתוף הממוקם ביחידת ההדמיה. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 7. החזק את המסילה בחלק הקדמי של יחידת ההדמיה, ודחוף את יחידת ההדמיה לתוך המדפסת.
  איור : יחידת הדמיה, הכנס
 8. הכנס את מיכל טונר הפסולת למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם במקומו היטב.
  איור : מיכל טונר פסולת, הכנס
 9. החלק ארבע מחסניות טונר בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : מחסנית טונר, הכנס
 10. סגור היטב את הדלת הקדמית.
    שים לב:
  אם הדלת הקדמית לא נסגרה עד הסוף, המדפסת לא תפעל. ודא שכל מחסניות הטונר מותקנות כראוי. אם אחת ממחסניות הטונר אינה מותקנת כראוי, הדלת הקדמית לא תיסגר.
 11. הפעל את המדפסת.
  הערה:
  • ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמדפסת תהיה מוכנה.
  • אם המדפסת אינה מצליחה לזהות את מצב מחסניות הטונר, פתח וסגור את הדלת הקדמית. אם הבעיה נמשכת, כבה והפעל את לחצן ההפעלה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏