תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-4829 Laser MFP - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.
משתמשים יכולים להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים האוטומטי כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.

במשטח הזכוכית של הסורק

ודא שאין מסמכי מקור ב-ADF. כאשר מזוהה מסמך מקור ב-ADF, המדפסת נותנת לו עדיפות גבוהה יותר על-פני מסמך המקור שעל משטח הזכוכית של הסורק. להשגת איכות הסריקה המיטבית, במיוחד בתמונות צבעוניות או אפורות, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק.
 1. הרם ופתח את מכסה הסורק.
  איור : מכסה הסורק, פתוח
 2. הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשפניו כלפי מטה, והמכוון בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
  איור : הנח נייר, פונה כלפי מטה
 3. סגור את מכסה הסורק.
  הערה:
  • השארת מכסה הסורק פתוח בעת ההעתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
  • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.
  • אם משתמשים מעתיקים עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את מכסה הסורק עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשהמכסה פתוח.

במזין המסמכים האוטומטי

באמצעות מזין המסמכים האוטומטי, משתמשים יכולים לטעון עד 30 גיליונות נייר (סדרה SCX-4x24) ועד 50 גיליונות נייר (סדרה SCX-4x28)‏ (75 ג'/מ"ר, 20 ליבראות דחוס) עבור עבודה אחת.
בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי:
 • אין לטעון נייר שגודלו פחות מ-142 x‏‏ 148 מ"מ או יותר מ-216 x‏ 356 מ"מ.
 • אל תנסה לטעון את סוגי הנייר הבאים:
  • נייר קופי או נייר כימי
  • נייר מצופה
  • נייר דק
  • נייר מקומט או מקופל
  • נייר מסולסל או מגולגל
  • נייר קרוע
 • לפני טעינת המסמך, הסר ממנו את כל סיכות ההידוק ומהדקי הנייר.
 • אם יש שאריות דבק, דיו או נוזל מחיקה על הנייר - ודא שיתייבשו לחלוטין לפני טעינתו.
 • אל תטען מסמכי מקור בגדלים ובמשקלים שונים.
 • אל תטען חוברות, עלונים, שקפים או מסמכים בעלי מאפיינים יוצאי דופן.
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 2. טען את מסמך המקור במזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מעלה. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טען נייר, פונה כלפי מעלה
 3. התאם את מכווני הרוחב של המסמכים לגודל הנייר.
  איור : מכווני רוחב, כוונן
  הערה:
  אבק על זכוכית מזין המסמכים האוטומטי עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏