תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-C460‏, SL-C462‏, SL-C463‏, SL-467 Color Laser MFP - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת מסמכי מקור במדפסת. באפשרותך להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.

הכנת מסמכי מקור

כדי להכין מסמך מקור, השתמש בהנחיות אלו:
 • אין לטעון נייר שגודלו פחות מ-142 x‏‏ 148 מ"מ או יותר מ-216 x‏ 356 מ"מ.
 • אל תנסה לטעון את סוגי הנייר הבאים כדי למנוע חסימות נייר, ירידה באיכות ההדפסה ונזק ולמדפסת.
  • נייר קופי או נייר כימי
  • נייר מצופה
  • נייר דק
  • נייר מקומט או מקופל
  • נייר מסולסל או מגולגל
  • נייר קרוע
 • לפני טעינת המסמך, הסר ממנו את כל סיכות ההידוק ומהדקי הנייר.
 • אם יש שאריות דבק, דיו או נוזל מחיקה על הנייר - ודא שיתייבשו לחלוטין לפני טעינתו.
 • אל תטען מסמכי מקור בגדלים ובמשקלים שונים.
 • אל תטען חוברות, עלונים, שקפים או מסמכים בעלי מאפיינים יוצאי דופן.

טעינת מסמכי מקור על משטח הזכוכית של הסורק

ודא שאין מסמכי מקור במזין המסמכים. כאשר מזוהה מסמך מקור במזין המסמכים, המדפסת נותנת לו עדיפות גבוהה יותר על-פני מסמך המקור שעל משטח הזכוכית של הסורק. להשגת איכות הסריקה המיטבית, במיוחד בתמונות צבעוניות או אפורות, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק.
כדי לטעון מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק, בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את כיסוי הסורק.
  איור : פתח את מכסה הסורק
 2. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק וישר אותו בהתאם למכוון הרישום בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
  איור : יישור מסמך מקור בהתאם למכוון הרישום
 3. סגור את מכסה הסורק.
    אזהרה:
  • היזהר שלא לשבור את משטח הזכוכית של הסריקה. אתה עלול להיפגע.
  • הקפד לא להניח לכיסוי הסריקה ליפול על ידיך. אתה עלול להיפגע.
  • בעת סריקה או העתקה, אין להביט ישירות על האור בתוך הסורק. הוא מזיק לעיניך ועלול להיות מסוכן.
  הערה:
  • השארת מכסה הסורק פתוח בעת ההעתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
  • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיס. הקפד לשמור על ניקיונו.
  • בעת העתקת עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את מכסה הסורק עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשהמכסה פתוח.

טעינת מסמכי מקור במזין המסמכים

כדי לטעון מסמך מקור במזין המסמכים, בצע את השלבים הבאים.
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 2. טען את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מעלה במזין המסמכים. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טעינת מסמך מקור כשהוא פונה כלפי מעלה
 3. התאם את מכווני הרוחב של המסמכים לגודל הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הרוחב
  הערה:
  אבק על זכוכית מזין המסמכים עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏