תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-C460‏, SL-C462‏, SL-C463‏, SL-467 Color Laser MFP - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
הערה:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.

חסימה במגש 1

אם נתקע נייר במגש 1, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. שלוף את מגש 1.
  איור : שלוף את מגש 1
 2. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. הכנס את מגש 1 בחזרה למדפסת עד שיינעל למקומו תוך השמעת נקישה.
  איור : הכנס את מגש 1
 4. פתח וסגור את המכסה הקדמי. ההדפסה תתחדש אוטומטית.
  איור : פתיחה וסגירה של הכיסוי הקדמי

חסימה בתוך המדפסת

אם נתקע נייר בתוך המדפסת, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
הערה:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. פתח את דלת הכיסוי האחורי.
  איור : פתח את דלת הכיסוי האחורי
 2. פתח את העברת המסגרת.
  איור : פתח את העברת המסגרת
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. סגור את העברת המסגרת.
  איור : סגירת העברת המסגרת
 5. סגור את דלת הכיסוי האחורי, תוך כדי דחיפתה עד שתינעל במקומה.
  איור : סגור את דלת הכיסוי האחורי

חסימה באזור היציאה

אם נתקע נייר באזור היציאה, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
הערה:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. פתח את יחידת הסורק.
  איור : פתח את יחידת הסורק
 2. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. סגור את יחידת הסורק.
  איור : סגור את יחידת הסורק


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏