תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-C460‏, SL-C462‏, SL-C463‏, SL-467 Color Laser MFP - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה.
לאחר שמשך החיים של יחידת ההדמיה הסתיים, החלון Printing Status (מצב הדפסה) מוצג במחשב, ומציין שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. כבה את המדפסת שלך, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את הכיסוי הקדמי
 3. הוצא את מחסניות הטונר.
  איור : הוצאת מחסניות הטונר
 4. אחוז בידית ומשוך את מיכל טונר הפסולת מתוך המדפסת.
  איור : הסרת מיכל טונר הפסולת
 5. משוך את יחידת ההדמיה מתוך המדפסת באמצעות החריץ בחזית יחידת ההדמיה.
  איור : הסרת יחידת ההדמיה
 6. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה והתקן אותה במדפסת.
    שים לב:
  • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של יחידת ההדמיה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
  איור : התקנת יחידת ההדמיה החלופית
 7. הכנס את מיכל טונר הפסולת למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם היטב.
  איור : התקנה מחדש של מיכל טונר הפסולת
 8. החלק את מחסניות הטונר בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : התקנה מחדש של מחסניות הטונר
 9. סגור היטב את הכיסוי הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי
 10. חבר את המדפסת לחשמל והפעל אותה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏