תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-C460‏, SL-C462‏, SL-C463‏, SL-467 Color Laser MFP - החלפת מיכל טונר הפסולת

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את המיכל לפסולת טונר.
לאחר שמשך החיים של מיכל טונר הפסולת הסתיים, מוצגת הודעה הקשורה למיכל טונר הפסולת בלוח הבקרה, ומציינת שיש להחליף את המיכל לפסולת טונר.
הערה:
 • חלקיקי טונר עשויים להשתחרר בתוך המדפסת, אך אין פירוש הדבר שהמדפסת ניזוקה.
 • בעת ההסרה של מיכל טונר הפסולת מהמדפסת, יש להזיז את המיכל בזהירות כדי שלא ייפול.
 • הקפד להציב את מיכל פסולת הטונר על משטח שטוח כך שהטונר לא יישפך.
 • אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.

החלפת המיכל לפסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המיכל לפסולת טונר.
 1. כבה את המדפסת שלך, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את הכיסוי הקדמי
 3. הוצא את מחסניות הטונר.
  איור : הוצאת מחסניות הטונר
 4. משוך את מיכל טונר הפסולת מתוך המדפסת (1). הסר את המכסה מהאריזה והשתמש בו כדי לסגור את הפתח של מיכל טונר הפסולת (2). השלך את מיכל טונר הפסולת (3).
  איור : הסרת מיכל טונר הפסולת
 5. הוצא את מיכל טונר הפסולת החדש מהאריזה (1). הכנס את המיכל החדש למקומו (2) ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם היטב.
  איור : התקנת מיכל טונר הפסולת החלופי
 6. התקן מחדש את מחסניות הטונר.
  איור : התקנה מחדש של מחסניות הטונר
 7. סגור היטב את הכיסוי הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי
 8. הפעל את המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏