תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-C460‏, SL-C462‏, SL-C463‏, SL-467 Color Laser MFP - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית טונר הגיעה לסוף חייה, החלון Printing Status (מצב הדפסה) מוצג במחשב, ומציין כי יש להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת סריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.
 • הדפסה לאחר שמצב הטונר ריק מוצג עלולה לגרום נזק חמור למדפסת.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסניות הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את הכיסוי הקדמי
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. נער בעדינות את הטונר מצד לצד כדי לפזר אותו בצורה שווה.
  איור : הוצאת מחסנית טונר חדשה וניעור בעדינות
 4. הסר את הכיסוי המגן (1) ואת סרט האטימה (2).
  הערה:
  הקפד למחזר את כל חומרי האריזה.
  איור : הסרת כיסוי וסרט אטימה
 5. הכנס את מחסנית הטונר לתושבת המתאימה.
  איור : התקנת מחסנית הטונר החלופית
 6. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏