ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-5330‏, SCX-5530‏, SCX-5535 Laser MFP - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש 1, במגש 2 האופציונלי ובמגש הרב-תכליתי.
טען את חומר ההדפסה שבו אתה משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה שלך במגש 1. מגש 1 יכול להכיל עד 250 גיליונות של נייר רגיל במשקל 75 ג'/מ"ר. מגש אופציונלי (מגש 2) זמין לרכישה. חבר אותו מתחת למגש הרגיל כדי לטעון 250 גיליונות נוספים של נייר.
מחוון מפלס הנייר בחזית מגש 1 ומגש 2 האופציונלי מציג את כמות הנייר שנותרה במגש. כאשר המגש ריק, המחוון בסרגל נמצא בתחתיתו.
  איור : מחוון מפלס נייר
 1. מלא
 2. ריק
טעינת נייר במגש 1 או במגש 2 האופציונלי
היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש 1 או במגש האופציונלי.
 1. פתח את מגש הנייר וטען את הנייר. בעת שימוש בנייר מודפס מראש, הנח את הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו כלפי מטה בחלק הקדמי של המגש.
  איור : טען נייר במגש
 2. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש.
    הערה:
  • אם אתה נתקל בבעיות עם הזנת הנייר, הנח גיליון אחד בכל פעם במגש הרב-תכליתי.
  • באפשרותך לטעון נייר שכבר הודפס. הצד המודפס מוכרח לפנות כלפי מעלה עם קצה לא מסולסל בחזית. אם אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.
טעינת נייר במגש הרב-תכליתי
המגש הרב-תכליתי יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון שקפים, גלויות, איגרות ומעטפות. אפשרות זו שימושית עבור הדפסת עמוד יחיד על נייר מכתבים או נייר צבעוני.
עצות בנוגע לשימוש במגש הרב-תכליתי
 • טען גודל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר כאשר יש עדיין נייר במגש הרב-תכליתי. זה חל גם על סוגים אחרים של חומרי הדפסה.
 • טען חומר הדפסה עם הפנים כלפי מעלה כשהקצה העליון נכנס ראשון לתוך המגש הרב-תכליתי. הנח את חומר ההדפסה במרכז המגש.
 • טען תמיד רק את חומרי ההדפסה שצוינו כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש הרב-תכליתי.
 • פתח את הכיסוי האחורי כשאתה מדפיס על שקפים. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהם ייקרעו בזמן שייצאו מהמדפסת.
בצע את ההוראות לטעינת נייר במגש הידני.
 1. פתח את המגש הרב-תכליתי ושלוף את הארכת המגש הרב-תכליתי.
  איור : פתיחת המגש הרב-תכליתי
 2. אם אתה משתמש בנייר, לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
  עבור שקפים, אחוז אותם מהקצוות והימנע מנגיעה בצד המיועד להדפסה. שומן מאצבעותיך עשוי לגרום לבעיות באיכות ההדפסה
 3. טען גיליון של חומר ההדפסה במרכז המזין הידני כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : הנחת חומרי הדפסה במגש הרב-תכליתי
    הערה:
  • Envelopes (מעטפות): הדש פונה כלפי מטה ואזור הבול נמצא בצד השמאלי העליון.
  • Transparencies (שקפים): הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והחלק העליון עם הפס הדביק נכנס ראשון למדפסת.
  • Labels (מדבקות): הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר העליון נכנס ראשון למדפסת.
  • Preprinted paper (נייר מודפס מראש): העיצוב פונה כלפי מעלה עם קצה עליון פונה לעבר המדפסת.
  • Card stock (כרטיסים): הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר נכנס ראשון למדפסת.
  • Previously printed paper (נייר שכבר הודפס): הצד המודפס פונה כלפי מטה עם קצה לא מסולסל פונה לעבר המדפסת.
 4. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש הרב-תכליתי וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : כוונן את מכווני הרוחב
 5. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש הרב-תכליתי.
    הערה:
  • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.
  • הקפד לפתוח את הכיסוי האחורי כשאתה מדפיס על שקפים. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהם ייקרעו בזמן שייצאו מהמדפסת.
 6. בסיום ההדפסה, קפל את מאריך המגש הרב-תכליתי וסגור את המגש הרב-תכליתי.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏