תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-5330‏, SCX-5530‏, SCX-5535 Laser MFP - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת מסמכי מקור במדפסת. באפשרותך להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים האוטומטי (ADF) כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.

טעינת מסמכי מקור על משטח הזכוכית של הסורק

ודא שאין מסמכי מקור במזין המסמכים האוטומטי. כאשר מזוהה מסמך מקור במזין המסמכים, המדפסת נותנת לו עדיפות גבוהה יותר על-פני מסמך המקור שעל משטח הזכוכית של הסורק. להשגת איכות הסריקה המיטבית, במיוחד בתמונות צבעוניות או אפורות, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק.
כדי לטעון מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק, בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את כיסוי הסורק.
  איור : פתח את מכסה הסורק
 2. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק וישר אותו בהתאם למכוון הרישום בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
  איור : יישור מסמך מקור בהתאם למכוון הרישום
 3. סגור את מכסה הסורק.
  הערה:
  • השארת מכסה הסורק פתוח בעת ההעתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
  • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיס. הקפד לשמור על ניקיונו.
  • בעת העתקת עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את מכסה הסורק עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשהמכסה פתוח.

טעינת מסמכי מקור במזין המסמכים האוטומטי

מזין המסמכים האוטומטי מאפשר עד 50 גיליונות נייר (75 ג'/מ"ר) עבור עבודה אחת.
בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי:
 • אין לטעון נייר שגודלו פחות מ-142 x‏‏ 148 מ"מ או יותר מ-216 x‏ 356 מ"מ.
 • אל תנסה לטעון את סוגי הנייר הבאים כדי למנוע חסימות נייר, ירידה באיכות ההדפסה ונזק ולמדפסת.
  • נייר קופי או נייר כימי
  • נייר מצופה
  • נייר דק
  • נייר מקומט או מקופל
  • נייר מסולסל או מגולגל
  • נייר קרוע
 • לפני טעינת המסמך, הסר ממנו את כל סיכות ההידוק ומהדקי הנייר.
 • אם יש שאריות דבק, דיו או נוזל מחיקה על הנייר - ודא שיתייבשו לחלוטין לפני טעינתו.
 • אל תטען מסמכי מקור בגדלים ובמשקלים שונים.
 • אל תטען חוברות, עלונים, שקפים או מסמכים בעלי מאפיינים יוצאי דופן.
כדי לטעון מסמך מקור במזין המסמכים האוטומטי, בצע את השלבים הבאים.
 1. טען את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טעינת מסמך מקור כשהוא פונה כלפי מעלה
 2. התאם את מכווני הרוחב של מזין המסמכים האוטומטי לגודל הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הרוחב
  הערה:
  אבק על זכוכית מזין המסמכים האוטומטי עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏