תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-4728‏, SCX-4824‏, SCX-4828 Laser MFP - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש 1 ובמזין הידני.
טען את חומר ההדפסה שבו אתה משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה שלך במגש 1. מגש 1 יכול להכיל עד 250 גיליונות של נייר רגיל במשקל 20 ליבראות (80 ג'/מ"ר. מגש אופציונלי זמין לרכישה. חבר אותו מתחת למגש הרגיל כדי לטעון 250 גיליונות נוספים של נייר.
הערה:
שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עשוי לגרום לבעיות שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות של Samsung.

טעינת נייר במגש 1 או במגש האופציונלי

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש 1 או במגש האופציונלי.
 1. משוך את מגש 1 כדי לפתוח אותו וטען את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
   איור : פתח את מגש 1
  1. מלא
  2. ריק
 2. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור מגש 1.
  הערה:
  • אם אתה נתקל בבעיות עם הזנת הנייר, הנח גיליון אחד בכל פעם במגש הידני.
  • באפשרותך לטעון נייר שכבר הודפס. הצד המודפס מוכרח לפנות כלפי מעלה עם קצה לא מסולסל בחזית. אם אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.

טעינת נייר במזין הידני

המדפסת יכולה להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות. אפשרות זו שימושית במיוחד עבור הדפסת עמוד יחיד על נייר מכתבים או נייר צבעוני.
עצות בנוגע לשימוש במזין הידני
 • טען גודל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר כאשר יש עדיין נייר במגש. זה חל גם על סוגים אחרים של חומרי הדפסה.
 • טען חומר הדפסה עם הפנים כלפי מעלה כשהקצה העליון נכנס ראשון לתוך המגש הידני. הנח את חומר ההדפסה במרכז המגש.
 • טען תמיד רק את חומרי ההדפסה שצוינו כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש.
בצע את ההוראות לטעינת נייר במגש הידני.
 1. פתח את המגש הידני.
  איור : פתיחת המגש הידני
 2. טען גיליון של חומר ההדפסה במרכז המזין הידני כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : טעינת המזין הידני
  לטעינת סוגים ספציפיים של חומר הדפסה, עיין בטבלה:
  מעטפה
  נייר מודפס מראש
  שקף
  נייר מנוקב
  כרטיסים
  נייר מכתבים
  מדבקות
 3. בעת ההדפסה מתוך יישום, הפעל את תפריט ההדפסה.
 4. לפני שתדפיס, פתח את מאפייני המדפסת.
 5. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) במאפייני המדפסת ובחר סוג נייר מתאים.
  הערה:
  אם ברצונך להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר ל-Label (מדבקה).
 6. בחר Manual Feeder (מזין ידני) כמקור הנייר, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 7. הדפס מתוך היישום.
  הערה:
  • אם אתה מדפיס עמודים מרובים, טען את הגיליון הבא לאחר שהעמוד הראשון מודפס. חזור על שלב זה עבור כל עמוד שיודפס.
  • ההגדרות שאתה משנה נשארות בתוקפן רק כל עוד אתה משתמש ביישום הנוכחי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏