תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-318x Color Laser MFP - טעינת נייר במגש

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.

שינוי גודל המגש עבור נייר ההדפסה

כדי לטעון גודלי נייר ארוכים יותר, כגון נייר בגודל Legal, משתמשים צריכים לכוונן את מכווני הנייר כדי להאריך את מגש הנייר. כדי לשנות את גודל המגש לגודל אחר, משתמשים מוכרחים לכוונן את מכוון אורך הנייר כהלכה.
  איור : מגש נייר
 1. ידית הארכת נייר
 2. כיסוי נייר
 3. מכוון אורך הנייר
 4. מכוון רוחב הנייר
 1. משוך את המגש אל מחוץ למדפסת. פתח את כיסוי הנייר והוצא את הנייר מהמגש, במידת הצורך.
  איור : מגש נייר, הסר
 2. תוך כדי לחיצה ושחרור של נעילת המכוון בראש המגש, משוך את המגש החוצה באופן ידני.
  איור : נעילת מכוון, שחרר
 3. הנח את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : הכנס נייר
 4. החלק את מכוון אורך הנייר עד שייגע קלות בקצה ערימת הנייר. הסט את מכוון רוחב הנייר לקצה ערימת הנייר בלי לגרום לה להתכופף.
  איור : כוונן את מכווני האורך והרוחב.
  עבור נייר קטן יותר מגודל Letter, החזר את מכווני הנייר למיקומם המקורי וכוונן את מכוון אורך הנייר ואת מכוון רוחב הנייר.
  איור : נייר קטן יותר
  אם הנייר הדרוש קצר יותר מ-222 מ"מ (8.74 אינץ'), לחץ ושחרר את נעילת המכוון במגש. בטל את הארכת המגש על-ידי דחיפה ידנית של החלק המוארך בחזרה לתוך המגש. כוונן את מכוון אורך הנייר ואת מכוון רוחב הנייר.
  איור : נעילת מכוון, שחרר
  הערה:
  • אל תדחף את מכוון רוחב הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אל תשתמש בנייר עם סלסול של יותר מ-6 מ"מ (0.24 אינץ').
  • אם משתמשים אינם מכווננים את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : כוונון מכוון תקין
 5. סגור את כיסוי הנייר ולאחר מכן החלק את המגש בחזרה לתוך המדפסת
  איור : כיסוי נייר, סגור
  לאחר טעינת נייר, הגדר את גודל הנייר ואת סוג הנייר עבור המגש הרב-תכליתי.
  • עקב כמות לא מספקת של נייר במגש, ניתן לדחוף את מכוון אורך הנייר פנימה, טען כמות מספקת של נייר.
  • אם משתמשים נתקלים בבעיות בהזנת הנייר, טען נייר במגש דף אחד בכל פעם.
  • משתמשים יכולים לטעון נייר שכבר הודפס. הצד המודפס מוכרח לפנות כלפי מעלה עם קצה לא מסולסל בחזית. אם משתמשים נתקלים בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.
המגש מוגדר מראש לגודל Letter או A4, בהתאם למדינה/אזור. כדי לשנות את הגודל ל-A4 או Letter, משתמשים מוכרחים לכוונן את הידית ואת מכוון רוחב הנייר בהתאם.
 1. משוך את המגש אל מחוץ למדפסת. פתח את כיסוי הנייר והוצא את הנייר מהמגש, במידת הצורך.
 2. אם משתמשים מעוניינים לשנות את הגודל ל-Letter, סובב את המגש, החזק את הידית בגב המגש וסובב אותה עם כיוון השעון.
  איור : סיבוב עם כיוון השעון
 3. לחץ על מכוון רוחב הנייר והחלק אותו אל קצה הידית.
  איור : כוונן את מכוון הרוחב
  הערה:
  אם משתמשים רוצים לשנות את הגודל ל-A4, עליהם להזיז תחילה את מכוון רוחב הנייר שמאלה ולסובב את הידית נגד כיוון השעון. אם משתמשים מפעילים כוח על הידית, עלול להיגרם נזק למגש.

טעינת נייר במגש

במגש

 1. משוך החוצה את מגש הנייר. וכוונן את גודל המגש לגודל הנייר שנטען.
 2. לפני טעינת הנייר, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 3. הנח את הנייר כשהצד הדרוש להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : הכנס נייר
 4. הכנס את המגש בחזרה לתוך המדפסת.
 5. בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר. לקבלת מידע אודות הגדרת סוג הנייר והגודל, ראה הגדרת גודל הנייר והסוג.

הזנה ידנית במגש

כדי לטעון גודלי נייר שונים, כגון מעטפה, שקף, מדבקות או נייר בגודל מותאם אישית, משתמשים צריכים לכוונן את מכווני הנייר עבור הזנה ידנית במגש. כדי להשתמש בהזנה ידנית במגש, משתמשים מוכרחים לכוונן את מכוון אורך/רוחב הנייר כהלכה.

עצות בנוגע לשימוש בשיטת ההזנה הידנית

 • אם משתמשים בוחרים באפשרות Manual Feeder (מזין ידני) עבור Source (מקור) מתוך יישום התוכנה, משתמשים צריכים ללחוץ על הלחצן Color Start (התחל בצבע) או Black Start (התחל בשחור-לבן) בכל הדפסה של עמוד. טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של נייר הדפסה בכל פעם במגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה. זה חל גם על סוגים אחרים של נייר הדפסה.
 • יש לטעון את נייר ההדפסה עם הפנים כלפי מעלה כשהקצה העליון נכנס ראשון למגש ויש להציב אותם במרכז המגש.
 • טען תמיד רק את נייר ההדפסה המומלץ לשימוש כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏