תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-6122‏, SCX-6322 Laser MFP - שחרור חסימות של מסמך מקור

ההליך הבא מציג כיצד לשחרר חסימות של מסמך מקור.
כאשר מסמך מקור נתקע בעת המעבר במזין המסמכים האוטומטי, ההודעה [חסימת מסמך] מופיעה בתצוגה.

שחרור חסימות מסמכים

 1. הוצא את הדפים הנותרים מה-ADF.
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : כיסוי מזין מסמכים אוטומטי, פתוח
 3. משוך בעדינות את הנייר התקוע אל מחוץ ל-ADF.
  איור : נייר, הסר
  הערה:
  אם אין נייר באזור זה, עיין בסעיף הזנה שגויה של גלגלת.
 4. סגור את כיסוי ה-ADF. לאחר מכן טען את הדפים שהוסרו, אם קיימים, בחזרה במזין המסמכים האוטומטי.
  הערה:
  כדי למנוע חסימות מסמך, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי מקור מנייר עבה, דק או מעורב.

הזנה שגויה של יציאה

 1. הוצא את המסמכים שנותרו ממזין המסמכים האוטומטי.
 2. פתח את מגש הקלט של המסמך כלפי מעלה ומשוך את המסמך בעדינות מתוך ה-DADF. מאחר שלמדפסת, אשר כוללת את מזין המסמכים האוטומטי, יש מגש קלט מסמכים קבוע, משוך את המסמך שהוזן בצורה שגויה מתחת למגש קלט המסמך.
  איור : נייר, הסר
 3. סגור את מגש הזנת המסמכים. לאחר מכן הנח את המסמכים בחזרה ב-DADF.

הזנה שגויה של גלגת

 1. פתח את כיסוי הסורק.
 2. תפוס את הנייר שהוזן בצורה שגויה, והוצא את הנייר מאזור ההזנה על-ידי משיכתו בזהירות ימינה עם שתי הידיים.
   איור : נייר, הסר
  1. מכסה הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק. לאחר מכן טען את הדפים שהוסרו בחזרה במזין המסמכים האוטומטי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏