תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SF-650‏, SF-651 Laser MFP - שחרור חסימות של מסמך מקור

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כאשר מסמך מקור נתקע בזמן שהוא עובר במזין המסמכים, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
הערה:
כדי למנוע חסימות מסמכים, אין להשתמש במסמכים עבים, דקים או מעורבים.
כדי למנוע קריעה של המסמך, משוך החוצה את המסמך התקוע בעדינות ובאיטיות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏