תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-6122‏, SCX-6322 Laser MFP - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מתארים כיצד לשחרר חסימות נייר.
כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת ההודעה חסימת נייר בתצוגה. עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום חסימה
[חסימת נייר 0] פתח/סגור דלת
באזור הזנת הנייר (מגש 1, מגש 2 אופציונלי או מגש רב-תכליתי).
[חסימת נייר 1] פתח/סגור דלת
באזור יחידת ההיתוך או מסביב למחסנית הטונר.
[חסימת נייר 2] בדוק בפנים
באזור יציאת הנייר.
חסימה ביחידת ההדפסה הדו-צדדית פתח/סגור דלת
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏