תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SF-650‏, SF-651 Laser MFP - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר מחסנית טונר הגיעה לסוף תקופת חייה:
 • ההודעה סוף חיי מוצר, החלף עגלה חדשה מוצגת בלוח הבקרה.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס. פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. פתח את הדלת הקדמית.
 3. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה.
 5. הוצא את הנייר המגן על מחסנית הטונר על-ידי משיכת סרט האריזה.
  איור : הסר את הנייר המגן
 6. אתר את סרט האטימה בקצה מחסנית הטונר. משוך בזהירות את הסרט החוצה מתוך מחסנית הטונר והשלך אותו.
  איור : הסר את סרט האיטום
  הערה:
  • סרט האטימה צריך להיות ארוך יותר מ-60 ס"מ כאשר הוא מוסר כהלכה.
  • תוך כדי אחיזת מחסנית הטונר, משוך את סרט האטימה בזווית ישרה כדי להסיר אותו ממחסנית הטונר. היזהר שהנייר לא ייחתך. אם זה קורה, לא ניתן להשתמש במחסנית הטונר.
  • עיין באיורים על-גבי נייר העטיפה של מחסנית הטונר.
 7. נער לאט את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך מחסנית הטונר. דבר זה יבטיח מספר עותקים מרבי לכל מחסנית טונר.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
    שים לב:
  אל תיגע באזור הירוק מתחת למחסנית הטונר. השתמש בידית שעל מחסנית הטונר כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 8. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה לאט לפתח במדפסת.
  הלשוניות משני צידי מחסנית הטונר והחריצים המתאימים בתוך המדפסת יכוונו את מחסנית הטונר למיקומה המתאים עד שתינעל במקומה לגמרי.
  איור : התקנת מחסנית הטונר החלופית
 9. סגור את הדלת הקדמית. ודא שהכיסוי נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏