תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-6122‏, SCX-6322 Laser MFP - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר מחסנית הטונר ריקה לחלוטין:
הערה:
 • ההודעה טונר ריק מופיעה בתצוגה.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס. הפקסים הנכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת.
הערה:
משתמשים יכולים להגדיר את המדפסת להתעלם מההודעה טונר ריק ולהמשיך בהדפסה.

החלפת מחסנית הטונר

 1. משוך את ידית השחרור כדי לפתוח את הכיסוי הצדדי.
  איור : ידית שחרור, משוך
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : כיסוי קדמי, פתוח
 3. סובב את ידית נעילת המחסנית כלפי מעלה כדי לשחרר את מחסנית הטונר.
  איור : ידית הנעילה, כלפי מעלה
 4. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : מחסנית טונר, הסר
 5. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
 6. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : מחסנית טונר, הסר
  גלגל ביסודיות את המחסנית כדי להבטיח מספר עותקים מרבי לכל מחסנית. שמור את האריזה ואת שקית הפלסטיק עבור המשלוח.
  הערה:
  אם הבגדים התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
    שים לב:
  אל תיגע באזור הירוק מתחת למחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 7. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס את המחסנית לאט לפתח במדפסת.
 8. החלק את מחסנית הטונר החדשה עד שתינעל במקומה.
 9. סובב את ידית נעילת המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה.
  איור : ידית הנעילה, כלפי מטה
 10. סגור את הכיסוי הקדמי ואת הכיסוי הצדדי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏