תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-6220, SCX-6320, SCX-6520 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להאריך את חיי מחסנית הטונר ולהחליף אותה.
כאשר מחסנית הטונר מתקרבת לסוף חייה, עשויים להופיע פסים לבנים או שינויי גוון. תצוגת ה-LCD מציגה הודעת אזהרה 'Toner Low' (טונר נמוך). ניתן להשיב זמנית את איכות ההדפסה באמצעות פיזור מחדש של הטונר שנותר במחסנית.
 • בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך באמצעות חיפוש מפרט המדפסת של הדגם.
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל.
כאשר איכות ההדפסה כבר אינה מיטבית, הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרות ומיחזור של מוצרים.

הארכת חיי מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי לשלוף את מחסנית הטונר.
 1. משוך את ידית השחרור כדי לפתוח את המכסה הצדי.
  איור : דוגמה של משיכת ידית השחרור כדי לפתוח את המכסה הצדי
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לפתיחת המכסה הקדמי
 3. סובב את ידית הנעילה של המחסנית כלפי מעלה כדי לשחרר את מחסנית הטונר.
  איור : דוגמה לסיבוב ידית הנעילה של המחסנית
 4. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר
 5. נער בעדינות את המחסנית חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : דוגמה לניעור בעדינות של מחסנית הטונר
    שים לב:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 6. התקן מחדש את המחסנית ולאחר מכן סובב את ידית הנעילה של המחסנית כלפי מטה.
 7. סגור את המכסה העליון, ולאחר מכן את המכסה הצדי.
 8. המדפסת חוזרת למצב המתנה. בדרך כלל פעולה זו מצליחה פעם אחת בלבד.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. משוך את ידית השחרור כדי לפתוח את המכסה הצדי.
  איור : דוגמה של משיכת ידית השחרור כדי לפתוח את המכסה הצדי
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לפתיחת הכיסוי הקדמי
 3. סובב את ידית הנעילה של המחסנית כלפי מעלה כדי לשחרר את מחסנית הטונר.
  איור : דוגמה להפעלת ידית הנעילה של המחסנית
 4. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר
 5. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה, ונער אותה בצורה אופקית כארבע או חמש פעמים.
  שמור את התיבה והכיסוי למשלוח.
  הערה:
  סייע לסביבה על ידי מיחזור מחסנית הטונר המשומשת. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעלון המיחזור שצורף למחסנית הטונר.
    שים לב:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 6. החלק את מחסנית הטונר החדשה פנימה עד שהיא תינעל במקומה.
 7. סובב את ידית הנעילה של המחסנית כלפי מטה עד שהיא תינעל במקומה.
  איור : דוגמה לסיבוב ידית הנעילה של המחסנית
 8. סגור את המכסה העליון, ולאחר מכן את המכסה הצדי.
 9. המדפסת חוזרת למצב המתנה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏