תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית 6345 Samsung SCX - החלפת יחידת התוף

מסמך זה מסביר כיצד להאריך את חיי יחידת התוף ולהחליף אותה.
החיים השימושיים של יחידת התוף הם כ-60,000 דפים. המסך מציג הודעת אזהרה לגבי התוף כשהתוף מתקרב לסוף חייו. ניתן להדפיס כ-6,000 דפים נוספים לאחר הופעת הודעת האזהרה לגבי התוף, אך עליך להכין יחידת תוף חלופית במלאי. תפוקת יחידת התוף עשויה להיות מושפעת מסביבת ההפעלה, מהמגש האופציונלי, ממרווחי ההדפסה, מסוג חומרי ההדפסה וממידות חומרי ההדפסה.
 • בדוק את סוג יחידת התוף במדפסת באמצעות חיפוש מפרט המדפסת של הדגם שברשותך.
 • אל תוציא את יחידת התוף מאריזתה עד לשימוש בה.
 • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את האריזה. הם עלולים לשרוט את יחידת התוף.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל.

החלפת יחידת התוף

השתמש בצעדים הבאים כדי להחליף את יחידת התוף.
 1. פתח את הכיסוי הצדדי.
  איור : דוגמה של משיכת ידית השחרור כדי לפתוח את המכסה הצדי
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לפתיחת הכיסוי הקדמי
 3. סובב את ידית הנעילה של המחסנית כלפי מעלה כדי לשחרר את מחסנית הטונר.
  איור : דוגמה לסיבוב ידית הנעילה של המחסנית לצורך שחרור
 4. הרם את ידית הנעילה ומשוך את מחסנית הטונר החוצה.
   איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר
  1. הרם את ידית הנעילה
  2. משוך את מחסנית הטונר
  הערה:
  יש להוציא את מחסנית הטונר כדי להחליף את יחידת התוף.
 5. שלוף את יחידת התוף החוצה.
  איור : דוגמה לשליפת היחידה המשומשת החוצה
 6. הוצא את יחידת התוף החדשה מהאריזה שלה.
 7. משוך בזהירות את סרט האיטום מהמחסנית.
 8. נער ביסודיות את התוף מצד לצד חמש או שש פעמים.
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
  איור : דוגמה לניעור עדין של יחידת התוף
    שים לב:
  אל תיגע בחלק הירוק, שהנו הצד המרכזי של יחידת התוף. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 9. הוצא את יחידת התוף החדשה מאריזתה והחלק אותה למקומה, תוך הקפדה שלא לגעת במשטח התוף.
  איור : דוגמה להוצאת יחידת התוף החדשה מאריזתה ואז החלקתה למקומה
 10. החלק את מחסנית הטונר עד שתינעל במקומה.
 11. סובב את ידית הנעילה של המחסנית שמאלה עד להישמע צליל נקישה.
  איור : סיבוב ידית המחסנית עד להישמע נקישה
 12. סגור את המכסה הקדמי, ולאחר מכן את המכסה הצדי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏