תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר רב-תכליתיות SCX-6220, SCX-6320, SCX-6520 - שחרור חסימות מסמכי מקור

מסמך זה מראה כיצד לשחרר חסימת מסמך מקור במדפסת. כאשר מסמך מקור נתקע במהלך המעבר במזין המסמכים, הודעת אזהרה מוצגת בלוח הבקרה.
הערה:
כדי למנוע חסימות, עיין בהנחיות הבאות:
  • ודא שמכווני הנייר המתכווננים ממוקמים כראוי.
  • אל תטען נייר רב מדי.
  • ודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר בתוך המגש.
  • קפל, אוורר וישר את הנייר לפני טעינתו.
  • אל תוציא נייר מהמגש בזמן שהמדפסת מדפיסה.
  • אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
  • אל תערבב בין סוגי נייר במגש.
  • השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד.
  • כדי למנוע חסימות של מסמכים, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי מקור מנייר עבה, דק או מעורב.

שחרר את חסימות מסמכי המקור

כאשר מסמך מקור נתקע במהלך המעבר במזין המסמכים, הודעת אזהרה מוצגת בתצוגה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏