תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כשמחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה המשוער, המדפסת תפסיק להדפיס.
 • בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך באמצעות חיפוש מפרט המדפסת של הדגם.
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל.
הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרות ומיחזור של מוצרים.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי והוצא את מחסנית הטונר.
   איור : דוגמה לפתיחת המכסה הקדמי, ולאחר מכן הוצאת הטונר
  1. פתיחת המכסה
  2. משוך את המכסה קדימה
  3. אחוז את הטונר
 2. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
 3. הסר את התווית ממחסנית הטונר כפי שמוצג להלן.
  איור : דוגמה להסרת התווית ממחסנית הטונר
 4. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : דוגמה לפיזור בעדינות של הטונר במחסנית הטונר
    שים לב:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 5. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה באיטיות לפתח המתאים במדפסת.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית הטונר לתוך המדפסת
 6. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המכסה הקדמי לא סגור עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏