תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-5330, SCX-5530, SCX-5535 - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעת השגיאה Paper Jam (חסימת נייר) בלוח הבקרה.
עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
עבור אל:
[Paper Jam 0]
Open/Close Door
באזור הזנת הנייר (מגש 1, מגש אופציונלי 2 או מגש רב-תכליתי)
[Paper Jam 1]
Open/Close Door
באזור יחידת ההיתוך או מסביב למחסנית הטונר
[Paper Jam 2]
Check Inside
באזור יציאת הנייר
[Duplex Jam 0]a
Check Inside
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
[Duplex Jam 1]a
Open/Close Door
בין יחידת ההדפסה הדו-צדדית לאזור יחידת ההיתוך
א. SCX-5530FN בלבד
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏