תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4829 - שחרור חסימות נייר

הנהלים הבאים מתארים את אופן השחרור של חסימות נייר.
כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה. עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
Paper Jam 0 Open/Close Door
באזור הזנת הנייר, או בתוך המדפסת.
Paper Jam 1 Open/Close Door
בתוך המדפסת.
Paper Jam 2 Check Inside
בתוך המדפסת או באזור יחידת ההיתוך.
Duplex Jam 0 Check Inside
בתוך המדפסת.
Duplex Jam 1 Open/Close Door
באזור הזנת הנייר, או בתוך המדפסת.
הערה:
ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏