תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4829 - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מדגים כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף מחסנית טונר.
 • פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת.

החלפת מחסנית הטונר

 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
  איור : מכסה קדמי, פתוח
    שים לב:
  • אל תיגע עם הידיים או עם כל חומר אחר במשטח הירוק, בתוף ה-OPC או בחלק הקדמי של כל מחסנית טונר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של חגורת העברת הנייר.
  • אם המשתמש משאיר את המכסה הקדמי פתוח למשך יותר ממספר דקות, תוף ה-OPC עלול להיחשף לאור. הדבר עלול להזיק לתוף ה-OPC. אם יש צורך לעצור את ההתקנה מסיבה כלשהי, סגור את המכסה הקדמי.
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להסיר את המחסנית מהמדפסת.
  איור : מחסנית טונר, הסרה
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
  איור : מחסנית טונר, הוצאה מהאריזה
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 5. תוך החזקת שתי הידיות במחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : מחסנית טונר, ניעור
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג בתמונה הבאה, והוצא את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר על-ידי הסרת הסרט.
  איור : מחסנית טונר, הסרת סרט
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. אחוז בידיות שעל מחסנית הטונר. הכנס את המחסנית עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : מחסנית טונר, הכנסה
 8. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המכסה הקדמי לא סגור עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏