תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-5330, SCX-5535, SCX-5530 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:
 • האפשרות Toner Empty (מחסנית טונר ריקה) מוצגת בלוח הבקרה.
 • נורית החיווי Status (מצב) מהבהבת באדום.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס. עבור SCX-5530FN, פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.
הערה:
המשתמש יכול להגדיר את המדפסת כך שתתעלם מההודעה Toner Empty ותמשיך להדפיס.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי.
 3. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
 5. הסר את סרט האריזה וגלגל את המחסנית 5 או 6 פעמים כדי לפזר את הטונר.
  איור : נער את מחסנית הטונר בעדינות מצד לצד
  גלגל ביסודיות את המחסנית כדי להבטיח שכל מחסנית תפיק את מספר העותקים המרבי. שמור את הקופסה ואת שקית הניילון לצורך משלוח.
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
    שים לב:
  אל תיגע באזור התחתון הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 6. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה בעדינות לפתח שבמדפסת.
  הלשוניות בצדי המחסנית והחריצים המתאימים בתוך המדפסת ינחו את המחסנית למיקום הנכון, עד שתינעל במלואה במקום.
 7. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏