תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית SCX-4825 - שחרור חסימות של מסמכי מקור

מסמך זה מראה כיצד לשחרר חסימת מסמך מקור במדפסת. כאשר מסמך מקור נתקע במהלך המעבר במזין המסמכים, הודעת אזהרה מוצגת בלוח הבקרה.
הערה:
למניעת קריעה של המסמך, הוצא את המסמך התקוע באיטיות ובעדינות.
כדי למנוע חסימות של מסמכים, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי מקור מנייר עבה, דק או מעורב.

שחרר את חסימות מסמכי המקור

כאשר מסמך מקור נתקע בעת מעבר במזין המסמכים האוטומטי, מוצגת ההודעה Document Jam (חסימת נייר) בתצוגה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏