תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4825 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כשמחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה המשוער, המדפסת תפסיק להדפיס. כמו כן מופיע חלון מצב ההדפסה של Samsung במחשב, כדי להחליף את המחסנית. נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף מחסנית טונר.
 • בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך באמצעות חיפוש מפרט המדפסת של הדגם.
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל.
הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרות ומיחזור של מוצרים.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
  איור : דוגמה לפתיחת המכסה הקדמי במלואו
    שים לב:
  • אל תיגע עם הידיים או עם כל חומר אחר במשטח הירוק, בתוף ה-OPC או בחלק הקדמי של כל מחסנית טונר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של חגורת העברת הנייר.
  • אם תשאיר את המכסה הקדמי פתוח למשך יותר ממספר דקות, תוף ה-OPC עלול להיחשף לאור. הדבר עלול להזיק לתוף ה-OPC. אם יש צורך לעצור את ההתקנה מסיבה כלשהי, סגור את המכסה הקדמי.
 3. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית כדי להוציא אותה מהמדפסת.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר מהמדפסת
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך אריזתה, ולאחר מכן מחזר את כל החומרים.
  איור : דוגמה להסרה בעדינות של מחסנית טונר מהאריזה
 5. תוך החזקת שתי הידיות במחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : דוגמה לטלטול בעדינות של מחסנית הטונר כדי לפזר טונר
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג, והוצא את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר על-ידי הסרת הסרט.
  איור : דוגמה של הנחת הטונר על גבי משטח ישר, ולאחר מכן הסרת הסרט
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. אחוז בידיות במחסנית הטונר. הכנס את המחסנית עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית הטונר לתוך המדפסת
 8. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המכסה הקדמי לא סגור עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏