תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4824, SCX-4828 - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מראה כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה.
עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
עבור אל:
Paper Jam 0
Open/Close Door
באזור הזנת הנייר
Paper Jam 1
פתח/סגור דלת
בתוך המדפסת
Paper Jam 2
Check Inside
באזור יציאת הנייר
Duplex Jam 0
בדיקה פנימית
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
Duplex Jam 1
Open/Close Door
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏