תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מתארים כיצד לשחרר חסימות נייר.
כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה.
הערה:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏