תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מתארים כיצד לשחרר חסימות נייר.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובזהירות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.
הערה:
  • אל תטען נייר רב מדי. ודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר בתוך המגש.
  • אל תוציא נייר מהמגש בזמן שהמדפסת שלך מדפיסה.
  • קפל, אוורר וישר את הנייר לפני טעינתו.
  • אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
  • אל תערבב סוגי נייר שונים במגש.
  • השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד. עבור אל המסמך מפרט המדפסת עבור סוגים ספציפיים.
  • ודא כי הצד המומלץ של חומר ההדפסה פונה כלפי מעלה במגש.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר עשויות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.
הערה:
כדי לחדש את ההדפסה לאחר שחרור חסימות הנייר, פתח וסגור את דלת הגישה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏