תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שחרור חסימות נייר

מסמך זה חל על המדפסות מסדרה Samsung SCX-465xN‏, 4321NS‏, 4621NS‏, 465xF‏, 4521FX‏, 4521HS‏, 465xFN‏, 465xHN‏, 4521NS‏, 4821HN.
מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת מסמך מקור במדפסת. כאשר מסמך מקור נתקע בזמן שהוא עובר במזין המסמכים, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
הערה:
למניעת קריעה של המסמך, הוצא את המסמך החסום בעדינות ובאיטיות.
כדי למנוע חסימות מסמך, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי מקור מנייר עבה, דק או מעורב.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר עשויות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.
הערה:
כדי לחדש את ההדפסה לאחר שחרור חסימות הנייר, פתח וסגור את דלת הגישה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏