תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר צבעונית ‎Samsung CLX-8380 MFP‏ - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה.
החיים השימושיים של יחידת ההדמיה הם כ-30,000 דפים. במסך מוצגת ההודעה ‎Replace [xxx] Imaging Unit‏ (החלף את יחידת ההדמיה [xxx]‏) כאשר יחידת ההדמיה נמצאת לקראת סוף משך חייה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.
הקיבולת של יחידת ההדמיה עשויה להיות מושפעת מסביבת ההפעלה, אביזרים אופציונליים, משך הזמן בין הדפסות, סוג חומרי ההדפסה וגודלם.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בשלבים הבאים כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הצדדי.
  איור : פתח את המכסה הצדדי
 3. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 4. דחוף את ידית הנעילה כלפי מעלה (1) ומשוך החוצה את מיכל פסולת הטונר (2).
  איור : הוצא את מיכל פסולת הטונר
  הערה:
  בעת משיכת מיכל פסולת הטונר מתוך המדפסת, יש להזיז אותו בזהירות כדי להימנע מהפלת המיכל.
  הקפד להניח את מיכל פסולת הטונר על משטח שטוח כדי שהטונר לא יישפך.
 5. סובב את ידיות הנעילה של יחידת ההדמיה כלפי חוץ (1) כדי לשחרר ולפתוח את המכסה הפנימי (2).
  איור : פתח את המכסה הפנימי
 6. משוך את יחידת ההדמיה המשומשת מתוך המדפסת בעזרת הידית שבחלקה התחתון.
  איור : הוצא את יחידת ההדמיה
 7. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה.
    שים לב:
  אין להשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. הם עלולים לגרום נזק לפני השטח של יחידת ההדמיה.
 8. הסר את הנייר המגן על פני השטח של יחידת ההדמיה.
 9. הסר את המכסה ומשוך בזהירות סרטי האיטום מתוך יחידת ההדמיה.
  איור : הסר את סרטי האיטום
 10. נער את יחידת ההדמיה החדשה ביסודיות מצד לצד חמש או שש פעמים.
  איור : נער את יחידת ההדמיה מצד לצד
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
    שים לב:
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. במידת הצורך, כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה.
 11. התוויות בחלקה הפנימי של המדפסת משמשות לזיהוי המיקום של כל יחידת הדמיה. אחוז בידיות שעל יחידת ההדמיה החדשה ודחוף את יחידת ההדמיה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : התקן את יחידת ההדמיה החלופית
 12. סובב את ידיות הנעילה של יחידת ההדמיה כלפי פנים עד שהיחידה תינעל במקומה, ולאחר מכן סגור את המכסה הפנימי.
  איור : סגור את המכסה הפנימי
 13. הכנס את מיכל פסולת הטונר למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם היטב.
 14. סגור את המכסה הקדמי ולאחר מכן את המכסה הצדדי.
 15. סגור את המכסה היטב באמצעות התפס ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המכסה לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏