תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר צבעוניות ‎Samsung CLX-3170‏, ‎CLX-3175 MFP‏ - החלפת מיכל פסולת הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מיכל פסולת הטונר.
בתום משך החיים של מיכל פסולת הטונר, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במחשב ומציין שיש להחליף את מיכל פסולת הטונר. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.

החלפת מיכל פסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מיכל פסולת הטונר.
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. באמצעות הידית, פתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 3. משוך את מיכל פסולת הטונר מתוך המדפסת בעזרת הידית.
  איור : הוצא את מיכל פסולת הטונר
  הערה:
  הקפד להניח את מיכל פסולת הטונר על משטח שטוח כדי שהטונר לא יישפך.
 4. הסר את מכסה המיכל כפי שמוצג והשתמש בו לסגירת הפתחים של מיכל פסולת הטונר.
  איור : מקם את המכסה על המיכל
  הערה:
  אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.
 5. הוצא את מכל פסולת הטונר החדש מהאריזה.
 6. הכנס את המיכל החדש למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם היטב.
  איור : התקן את מיכל פסולת הטונר החלופי
 7. סגור היטב את המכסה הקדמי.
    שים לב:
  אם המכסה לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל. ודא שכל מחסניות הטונר מותקנות כראוי. אם מחסנית טונר כלשהי אינה מותקנת כראוי, המכסה הקדמי לא ייסגר.
 8. הפעל את המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏