תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר צבעונית ‎Samsung CLX-8380 MFP‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מציג כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה.
עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
עבור אל:
חסימת נייר במגש 1
חסימת נייר במגש 2
חסימת נייר במגש 2 (מזין קיבולת עם גבוהה)
חסימת נייר במגש 3
חסימת נייר במגש הרב-תכליתי
באזור הזנת הנייר (מגש 1, מגש אופציונלי או מגש רב-תכליתי)
חסימת נייר באזור היציאה
באזור ה-Fuser
חסימת נייר בתוך המדפסת
בנייר שבתוך המדפסת
חסימת נייר בחלק התחתון של נתיב ההדפסה הדו-צדדית
חסימת נייר בחלק העליון של נתיב ההדפסה הדו-צדדית
חסימת נייר בנתיב ההדפסה הדו-צדדית
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
חסימת נייר בחזית יחידת הגימור
במערם
חסימת נייר בתוך יחידת הגימור
חסימת נייר בתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית של יחידת הגימור
במערם
חסימת נייר בנתיב ההדפסה הדו-צדדית
בחלק היציאה של המערם
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏