תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר צבעונית ‎Samsung CLX-8380 MFP‏ - החלפת מיכל פסולת הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מיכל פסולת הטונר.
משך החיים של יחידת מיכל פסולת הטונר הוא כ-48,000 תמונות מודפסות. בתום משך החיים של מיכל פסולת הטונר, ההודעה Waste tank is full. Replace it (מיכל הפסולת מלא. החלף אותו) מופיעה במסך של תצוגת לוח הבקרה, כדי לציין שיש להחליף את מיכל פסולת הטונר. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.

החלפת מיכל פסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מיכל פסולת הטונר.
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הצדדי.
  איור : פתח את המכסה הצדדי
 3. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 4. דחוף את ידית הנעילה כלפי מעלה (1) ומשוך החוצה את מיכל פסולת הטונר (2).
  איור : הוצא את מיכל פסולת הטונר
  הערה:
  בעת משיכת מיכל פסולת הטונר מתוך המדפסת, יש להזיז אותו בזהירות כדי להימנע מהפלת המיכל.
  הקפד להניח את מיכל פסולת הטונר על משטח שטוח כדי שהטונר לא יישפך.
 5. הסר את מכסה המיכל כפי שמוצג והשתמש בו לסגירת הפתחים של מיכל פסולת הטונר.
  איור : מקם את המכסה על המיכל
    שים לב:
  אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.
 6. הוצא את מכל פסולת הטונר החדש מהאריזה.
 7. הכנס את המיכל החדש למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם היטב.
 8. סגור את המכסה הקדמי ולאחר מכן סגור את המכסה הצדדי.
 9. סגור את המכסה היטב באמצעות התפס ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המכסה לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏