תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-1860‏, ‎ML-1865‏ - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר מחסנית הטונר מסיימת את משך חייה המשוער, המדפסת מפסיקה להדפיס. כמו כן, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במסך המחשב כדי להחליף את המחסנית.
הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה העליון.
  בעת פתיחת המכסה העליון, ודא שמגש הפלט סגור.
 2. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : דוגמה למשיכת מחסנית הטונר החוצה
 3. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
 4. הסר את המכסה המגן על מחסנית הטונר.
  איור : דוגמה להסרת המכסה המגן של מחסנית הטונר
 5. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים מצד לצד כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית. הדבר יבטיח שהמחסנית תפיק את מספר העותקים המרבי.
  איור : דוגמה לניעור מחסנית הטונר בעדינות
    שים לב:
  • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
  • אל תיגע בתוף הממוקם בצד של מחסנית הטונר או יחידת ההדמיה. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
 6. החזק את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה באיטיות לתוך הפתח במדפסת.
  הלשוניות משני צידי המחסנית והחריצים המתאימים במדפסת ינחו את המחסנית אל המיקום הנכון, עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית טונר באיטיות לחריצים המתאימים
 7. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה סגור היטב. אם המכסה לא סגור היטב, עלולות להתרחש שגיאות הדפסה במהלך ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏