תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר צבעונית ‎Samsung CLX-8380 MFP‏ - החלפת מחסניות הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסניות הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
כאשר מחסנית הטונר ריקה לחלוטין:
 • נורית ה-LED של הסטטוס וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות את מחסנית הטונר שיש להחליף.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס. פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. פתח את המכסה הצדדי.
  איור : פתח את המכסה הצדדי
  הערה:
  חלקיקי טונר עשויים להשתחרר בתוך המדפסת, אך אין פירוש הדבר שהמדפסת ניזוקה. פנה לנציג שירות כאשר מתרחשות בעיות באיכות ההדפסה.
 3. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 4. משוך את מחסנית הטונר המתאימה מהמדפסת.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר המשומשת
 5. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
 6. גלגל את המחסנית החדשה חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : גלגל את מחסנית הטונר מצד לצד
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. אחוז בידית של מחסנית הטונר החדשה והחלק את המחסנית החדשה פנימה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר החדשה
 8. סגור את המכסה הקדמי ולאחר מכן את המכסה הצדדי.
 9. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
  הערה:
  אם המכסה הקדמי לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏