ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-1860‏, ‎ML-1865‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן שחרור חסימת נייר במדפסת.
כשמתרחשת חסימת נייר, נורית ה-LED של הסטטוס נדלקת ולוח הבקרה מואר בכתום. מצא והוצא את הנייר התקוע.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.
  הערה:
 • אל תטען נייר רב מדי. ודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר בתוך המגש.
 • אל תוציא נייר מהמגש בזמן שהמדפסת מדפיסה.
 • קפל, אוורר וישר את הנייר לפני טעינתו.
 • אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
 • אל תערבב סוגי נייר שונים במגש אחד.
 • השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד. עבור אל המסמך מפרט המדפסת לקבלת מידע על סוגים ספציפיים.
 • ודא שהצד המומלץ של חומר ההדפסה פונה כלפי מעלה במגש.
 • להדפסה דו-צדדית, הדפס גיליון אחד בכל פעם באמצעות הלחצן .
 • להדפסה על נייר מיוחד, הדפס גיליון אחד בכל פעם באמצעות .
  הערה:
בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות שלה, האיורים שבהם נעשה שימוש במסמך זה עשויים להיות שונים.
  שים לב:
כבה את המדפסת בעת שחרור חסימות נייר מתוך המדפסת.
שחרור חסימות נייר
חסימות נייר יכולות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.
  הערה:
כדי לחדש את ההדפסה לאחר שחרור חסימות הנייר, פתח וסגור את דלת הגישה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏