תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
בתום משך החיים המשוער של מחסנית הטונר:
 • החלון 'סטטוס המדפסת' או חלון התוכנית Smart Panel מופיע במסך המחשב כדי ליידע את המשתמש שיש להחליף את מחסנית הטונר.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את מספר הדגם של מחסנית הטונר הנמצאת בשימוש במדפסת.
 1. פתח את המכסה העליון.
 2. משוך את מחסנית הטונר החוצה.
  איור : טונר, הסרה
 3. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
 4. הסר את המכסה המגן על מחסנית הטונר.
  איור : מכסה מגן, הסרה
 5. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים מצד לצד כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית. הדבר יבטיח שהמחסנית תפיק את מספר העותקים המרבי.
  איור : ניעור הטונר, באיטיות
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף הממוקם בצד של מחסנית הטונר או יחידת ההדמיה. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
 6. החזק את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה באיטיות לתוך הפתח במדפסת. הלשוניות משני צידי המחסנית והחריצים המתאימים במדפסת ינחו את המחסנית אל המיקום הנכון, עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : טונר, הכנסה
 7. סגור את המכסה העליון. ודא שהמכסה סגור היטב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏