תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-1640‏, ‎ML-2240‏ - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר נורית ה-LED דולקת באור אדום, מחסנית הטונר סיימה את משך החיים המשוער שלה והמדפסת מפסיקה להדפיס. כמו כן, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במסך המחשב כדי להחליף את המחסנית.
הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. אחוז במגש הקדמי ומשוך אותו לעברך כדי לפתוח אותו.
  הערה:
  עבור סדרת ‎ML-2240, אם התקנת את המכסה להגנה מפני אבק, הסר את מכסה האבק לפני פתיחת המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לאחיזת המכסה הקדמי, ולאחר מכן משיכה לפתיחה
    שים לב:
  עקב משקלה הקל של המדפסת, קל להזיז אותה. היזהר לא להזיז את המדפסת בעת פתיחה/סגירה של המגש או הוצאת מחסנית הטונר.
 3. הוצא את מחסנית הטונר מהאריזה ולאחר מכן הסר את הנייר המגן על המחסנית על-ידי משיכת סרט האריזה.
  איור : דוגמה לניעור עדין של מחסנית הטונר
    שים לב:
  • אל תיגע במשטח הירוק (או הכחול), תוף ה-OPC, שבחלק הקדמי של כל מחסנית טונר עם הידיים או כל חומר אחר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
  • הקפד לא לחשוף את המשטח הירוק (או הכחול), תוף ה-OPC, לאור. הדבר יגרום נזק לתוף ה-OPC. כסה את תוף ה-OPC של מחסנית הטונר בנייר כדי למנוע נזקי חשיפה לאור.
  • אל תהפוך את מחסנית הטונר.
 4. נער בעדינות את מחסנית הטונר מצד לצד חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר.
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
  איור : דוגמה לניעור עדין של הטונר
    שים לב:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 5. אתר את תושבות המחסנית בתוך המדפסת, אחת בכל צד.
  איור : דוגמה לאיתור תושבות המחסנית בתוך המדפסת
 6. פתח את הידית של מחסנית הטונר ואחוז בה. הכנס את המחסנית למדפסת עד שתינעל במקומה בנקישה.
  הערה:
  הכנס או משוך החוצה את מחסנית הטונר בזהירות לא כדי לשרוט אותה כנגד המדפסת.
  איור : דוגמה לפתיחת הידית של מחסנית הטונר, ולאחר מכן החלקת המחסנית לתוך המדפסת
    שים לב:
  • אל תיגע במשטח הירוק (או הכחול), תוף ה-OPC, שבחלק הקדמי של כל מחסנית טונר עם הידיים או כל חומר אחר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
  • הקפד לא לחשוף את המשטח הירוק (או הכחול), תוף ה-OPC, לאור. הדבר יגרום נזק לתוף ה-OPC. כסה את תוף ה-OPC של מחסנית הטונר בנייר כדי למנוע נזקי חשיפה לאור.
  • אל תהפוך את מחסנית הטונר.
 7. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה סגור היטב. אם המכסה לא סגור היטב, עלולות להתרחש שגיאות הדפסה במהלך ההדפסה.
  איור : דוגמה לסגירת המכסה הקדמי
  הערה:
  הקיבולת הממוצעת של מחסנית טונר חדשה היא 1,500 דפים סטנדרטיים, בהתאם לתקן ‎ISO/IEC 19752‏. (הקיבולת הממוצעת של מחסנית הטונר המקורית שסופקה עם המדפסת היא 700 דפים סטנדרטיים).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏