תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר צבעוניות ‎Samsung CLX-3180‏, ‎CLX-3185‏ ו-‎CLX-3186 MFP‏ - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מציגים את אופן השחרור של חסימות נייר.
כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה. עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
חסימת נייר במגש 1
באזור הזנת הנייר ובתוך המדפסת.
חסימת נייר בתוך המכשיר
בתוך המדפסת.
חסימת נייר באזור היציאה
בתוך המדפסת ואזור יציאת הנייר.
הערה:
ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.

במגש

 1. פתח וסגור את הדלת הקדמית. הנייר התקוע נשלף באופן אוטומטי מהמכשיר. אם הנייר לא יוצא, המשך לשלב הבא.
 2. . משוך את מגש 1 אל מחוץ למדפסת.
  איור : מגש 1, הסרה
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הוצאה
  אם הנייר לא יוצא כאשר המשתמש מושך אותו, או אם המשתמש לא רואה את הנייר באזור זה, בדוק את אזור ה-Fuser סביב מחסנית הטונר. עיין בסעיף באזור יחידת ה-Fuser.
 4. הכנס את מגש 1 בחזרה למדפסת עד שיינעל במקומו בנקישה. ההדפסה תתחדש אוטומטית.

באזור יחידת ה-Fuser

אם הנייר תקוע באזור יחידת ה-Fuser, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. פתח את יחידת הסריקה תחילה, ולאחר מכן את הכיסוי הפנימי.
   איור : יחידת סריקה, מכסה הפנימי, פתיחה
  1. יחידת סריקה
  2. מכסה פנימי
    שים לב:
  אל תיגע ב-Fuser הממוקם מאחורי המכסה הפנימי. הוא חם ועלול לגרום לכוויות. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 2. בעודך מחזיק את המכסה הפנימי פתוח, הוצא בזהירות את הנייר התקוע מהמדפסת. לאחר מכן, המכסה הפנימי ייסגר באופן אוטומטי. הורד את יחידת הסריקה בעדינות כלפי מטה עד שהיא תיסגר לחלוטין. ודא שהיא נעולה היטב באמצעות התפס. ההדפסה תתחדש אוטומטית.
  איור : נייר, הוצאה
    שים לב:
  הקפד להיזהר מצביטת האצבעות.
  אם אין נייר, הורד את יחידת הסריקה בעדינות כלפי מטה עד שהיא תיסגר לחלוטין. המשך לשלב הבא
 3. כדי להוציא את הנייר התקוע, פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 4. הוצא בזהירות את הנייר על-ידי משיכה בכיוון המוצג בתמונה הבאה. ניתן להוציא את רוב הנייר התקוע בשלב זה.
  איור : נייר, הוצאה
 5. סגור את הדלת האחורית. ההדפסה תתחדש אוטומטית.

באזור יציאת הנייר

 1. פתח וסגור את הדלת הקדמית. הנייר התקוע נשלף באופן אוטומטי מהמדפסת.
 2. משוך בעדינות את הנייר והוצא אותו ממגש הפלט.
  איור : נייר, הוצאה
  אם אין נייר תקוע או אם המשיכה נתקלת בהתנגדות, הפסק ועבור לשלב הבא.
 3. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 4. אם יש נייר תקוע, משוך אותו ישר כלפי מעלה. דלג אל האחרון שלב.
  איור : נייר, הוצאה
  אם אין נייר תקוע או אם המשיכה נתקלת בהתנגדות, הפסק ועבור לשלב הבא.
 5. משוך כלפי מעלה את ידית ה-Fuser.
  איור : ידית Fuser, למעלה
    שים לב:
  אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 6. פתח את יחידת הסריקה תחילה, ולאחר מכן את הכיסוי הפנימי.
   איור : יחידת סריקה, מכסה הפנימי, פתיחה
  1. יחידת סריקה
  2. מכסה פנימי
 7. הוצא בזהירות את הנייר התקוע מהמדפסת.
  איור : נייר, הוצאה
 8. הורד את יחידת הסריקה בעדינות ובאיטיות כלפי מטה עד שהיא תיסגר לחלוטין. ודא שהיא נעולה היטב באמצעות התפס.
  איור : יחידת סריקה, סגירה
    שים לב:
  הקפד להיזהר מצביטת האצבעות.
 9. משוך כלפי מטה את ידית ה-Fuser.
  איור : ידית Fuser, למטה
 10. סגור את הדלת האחורית. ההדפסה תתחדש אוטומטית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏