תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר צבעוניות ‎Samsung CLX-3180‏, ‎CLX-3185‏ ו-‎CLX-3186 MFP‏ - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
נורית ה-LED של הסטטוס וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות איזו מחסנית טונר יש להחליף.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר המצוינת. לפני החלפת מחסנית הטונר, בדוק את מספר הדגם של מחסנית הטונר הנמצאת בשימוש במדפסת.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר
 2. באמצעות הידית, פתח את דלת הגישה הקדמית במלואה.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  איור : מחסנית טונר, הסרה
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
  הערה:
  אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
 5. משוך החוצה את גיליון התא ממחסנית טונר חדשה.
  איור : גיליון תא, הסרה
 6. תוך החזקת שתי הידיות של מחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : פזר את הטונר
 7. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח כפי שמוצג בתמונה הבאה, והסר את מכסה המגן.
  איור : מכסה מגן, הסרה
  הערה:
  אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 8. ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ואחוז בידיות של מחסנית הטונר. הכנס את המחסנית עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 9. סגור את הדלת הקדמית. ודא שהדלת נעולה היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
  הערה:
  אם הדלת הקדמית לא נסגרה עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏