תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר צבעוניות ‎Samsung CLX-3170‏ ו-‎CLX-3175 MFP‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מציג כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה.
עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
עבור אל:
‎Paper Jam 0
‎Open/Close Door
באזור הזנת הנייר ובתוך המדפסת
‎Paper Jam 1
‎Open/Close Door
בתוך המדפסת
‎Paper Jam 2
בדוק בפנים
בתוך המדפסת ובאזור ה-Fuser
הערה:
ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
האיורים במסמך זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שברשותך, בהתאם לדגם המדפסת.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏