תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר רב-תפקודיות ‎Samsung CLX-6200‏ ו-‎CLX-6240‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן שחרור חסימת נייר במדפסת.
הערה:
בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות שלה, האיורים שבהם נעשה שימוש במסמך זה עשויים להיות שונים. ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעת שגיאה בלוח הבקרה של המדפסת.
הודעה
מיקום החסימה
‎MP Tray Paper Jam 0 (חסימת נייר 0 במגש הרב-תכליתי)
במגש הרב-תכליתי
‎Tray 2 Paper jam 0 (חסימת נייר 0 במגש 2)
במגש האופציונלי
‎Paper Jam 0 Open/Close Door (חסימת נייר 0, פתח/סגור דלת)
באזור הזנת הנייר או בתוך המדפסת
‎Paper Jam 1 Open/Close Door (חסימת נייר 0, פתח/סגור דלת)
בתוך המדפסת
‎Paper Jam 2 Check Inside (חסימת נייר 2, בדוק בפנים)
בתוך המדפסת או באזור ה-Fuser
‎Reverse Jam 0 Check Inside (חסימת היפוך 0, בדוק בפנים)
באזור ה-Fuser או במכסה של אזור יחידת ההיפוך
‎Reverse Jam 1 Check Inside (חסימת היפוך 1, בדוק בפנים)
במכסה האחורי או במכסה של אזור יחידת ההיפוך
Remove Paper in Rear Cover (הוצא נייר מהמכסה האחורי)
בתוך המכסה האחורי
‎Duplex Jam 0 Check Inside (חסימה ס בהדפסה דו-צדדית, בדוק בפנים)
בתוך המדפסת
‎Duplex Jam 1 Open/Close Door (חסימה 1 בהדפסה דו-צדדית, פתח/סגור דלת)
באזור הזנת הנייר או בתוך המדפסת
  שים לב:
כבה את המדפסת בעת שחרור חסימות נייר מתוך המדפסת.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏