תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות ‎Samsung CLP-320‏, ‎CLP-321‏, ‎CLP 325 ‏ו-‎CLP 326‏ - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר המדפסת מפסיקה להדפיס, מחסנית הטונר סיימה את משך החיים המשוער שלה. כמו כן, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במסך המחשב כדי להחליף את המחסנית. המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
הערה:
Samsung לא ממליצה להשתמש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung, כגון מחסנית טונר שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש. Samsung אינה יכולה לספק אחריות למחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung או לנזקים שהיא עלולה לגרום למדפסת. בנוסף, שירות או תיקון שיידרשו עקב שימוש במחסניות טונר שאינן מחסניות מקוריות של Samsung לא יכוסו במסגרת האחריות על המדפסת.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. לחץ על לחצן השחרור ופתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
  איור : דוגמה ללחיצה על לחצן השחרור
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  איור : דוגמה לאחיזה בידיות של מחסנית הטונר, ולאחר מכן הוצאתה מהמדפסת
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
 5. משוך החוצה את גיליון התא ממחסנית טונר חדשה.
  איור : דוגמה למשיכת גיליון התא
 6. תוך החזקת שתי הידיות של מחסנית הטונר החדשה, נער אותה ביסודיות מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : דוגמה לניעור מחסנית טונר חדשה
 7. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח כפי שמוצג להלן, והסר את הכיסוי המגן.
  איור : דוגמה להסרת הכיסוי המגן
    שים לב:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 8. ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ואחוז בידיות של מחסנית הטונר. הכנס את המחסנית עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית טונר נכונה בהתאם לחריץ הצבע
 9. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המכסה הקדמי לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏