תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר צבעוניות ‎Samsung CLX-3170‏ ו-‎CLX-3175 MFP‏ - החלפת מחסניות הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסניות הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
נורית ה-LED של הסטטוס וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות את מחסנית הטונר שיש להחליף. בדגמים ‎CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW‏, פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. באמצעות הידית, פתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר הריקה ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מהאריזה.
  איור : פתח את מחסנית הטונר החלופית
    שים לב:
  אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
 5. תוך החזקת שתי הידיות של מחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : נער את מחסנית הטונר מצד לצד
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג, והסר את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר על-ידי משיכת הסרט.
  איור : הסר את ציפוי ההגנה
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ואחוז בידיות של מחסנית הטונר. הכנס את מחסנית הטונר עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר החדשה
 8. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
  הערה:
  אם המכסה הקדמי לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏