תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות של Samsung - החלפת מחסניות הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסניות הטונר.
המכשיר משתמש בארבעה צבעים ומצויד במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
נורית ה-LED של הסטטוס וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות את מחסנית הטונר שיש להחליף. בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המכשיר והמתן מספר דקות עד שהמכשיר יתקרר.
 2. באמצעות הידית, פתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
    שים לב:
  • אל תיגע במשטח הירוק, בתוף ה-OPC או בחלק הקדמי של כל מחסנית טונר, עם הידיים או כל חומר אחר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של רצועת העברת הנייר.
  • אם המשתמש משאיר את המכסה הקדמי פתוח למשך יותר ממספר דקות, תוף ה-OPC עלול להיחשף לאור. הדבר יגרום נזק לתוף ה-OPC. סגור את המכסה הקדמי אם יש צורך להמתין עם ההתקנה מסיבה כלשהי.
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר הריקה ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
    שים לב:
  אם המשתמש פותח את הדלת הקדמית, הקפד שלא לגעת בחלק התחתון של לוח הבקרה (החלק התחתון של יחידת ה-Fuser). הטמפרטורה של יחידת ה-Fuser עשויה להיות גבוהה ולגרום נזק לעור.
  איור : נקוט משנה זהירות
  הערה:
  כאשר המשתמש פותח את הדלת הקדמית ומבצע פעולות בתוך המדפסת, מומלץ מאוד להסיר תחילה את רצועת העברת הנייר. זאת מכיוון שהפעולות שיתבצעו עלולות לזהם את רצועת העברת הנייר.
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מהאריזה.
  איור : פתח את מחסנית הטונר החלופית
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 5. תוך החזקת שתי הידיות של מחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : נער מצד לצד
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג, והסר את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר על-ידי משיכת הסרט.
  איור : שחרר את ציפוי הנייר
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ואחוז בידיות של מחסנית הטונר. הכנס את מחסנית הטונר עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
 8. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה נעול היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
  הערה:
  אם המכסה הקדמי לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏