ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    מידע על פגיעויות האחרונות

     

     מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות ‎Samsung CLP-680‏ ו-‎CLP-415‏ - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מציגים את אופן השחרור של חסימות נייר.
במגש 1
  הערה:
  • כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות.
  • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה מראה מלפנים.
  1. הסר את מגש הנייר.
    איור : מגש נייר, הסרה
  2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  3. הכנס את מגש הנייר.
    איור : מגש נייר, הכנסה
במגש האופציונלי (סדרת ‎CLP-68xND/DW בלבד)
  1. פתח את המגש האופציונלי.
    איור : מגש אופציונלי, פתיחה
  2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  3. סגור את המגש האופציונלי.
    איור : מגש אופציונלי, סגירה
      הערה:
    אם לא מצאת נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
  4. פתח את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, פתיחה
  5. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  6. סגור את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, סגירה
במזין הידני או במגש הרב-תכליתי
סדרת ‎CLP-41xN/NW
  1. פתח את המגש הרב-תכליתי.
    איור : מגש רב-תכליתי, פתיחה
  2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  3. סגור את המגש הרב-תכליתי.
    איור : מגש רב-תכליתי, סגירה
סדרת ‎CLP-68xND/DW
  1. פתח את המזין הידני והוצא בעדינות את הנייר.
    איור : מזין ידני, פתיחה
      הערה:
    אם לא מצאת נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
  2. סגור את מאריך המגש של המזין הידני.
    איור : מאריך מגש, סגירה
  3. סגור את המזין הידני.
    איור : מזין ידני, סגירה
  4. הסר את המגש הרב-תכליתי.
    איור : מגש רב-תכליתי, הסרה
  5. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  6. הכנס את המגש הרב-תכליתי.
    איור : מגש רב-תכליתי, הכנסה
בתוך המדפסת
  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
  הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה מראה מלפנים.
  1. פתח את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, פתיחה
  2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  3. סגור את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, סגירה
באזור היציאה
סדרת ‎CLP-41xN/NW
  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
  1. הוצא בזהירות את הנייר התקוע מאזור היציאה.
    איור : נייר, הוצאה
      הערה:
    אם לא מצאת נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
  2. פתח את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, פתיחה
  3. פתח את מכסה החסימה ביחידת ה-Fuser.
    איור : מכסה חסימה ביחידת Fuser, פתיחה
  4. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  5. סגור את מכסה החסימה ביחידת ה-Fuser.
    איור : מכסה חסימה ביחידת Fuser, סגירה
  6. סגור את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, סגירה
סדרת ‎CLP-68xND/DW
  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
  1. הוצא בזהירות את הנייר התקוע מאזור היציאה.
    איור : נייר, הוצאה
      שים לב:
    אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
  2. פתח את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, פתיחה
  3. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  4. סגור את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, סגירה
באזור היחידה להדפסה דו-צדדית (סדרת ‎CLP-68xND/DW בלבד)
  1. פתח את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, פתיחה
  2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
    איור : נייר, הוצאה
  3. סגור את הדלת האחורית.
    איור : דלת אחורית, סגירה

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏