תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות ‎Samsung CLP-680‏ ו-‎CLP-415‏ - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מציגים את אופן השחרור של חסימות נייר.

במגש 1

הערה:
 • כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה מראה מלפנים.
 1. הסר את מגש הנייר.
  איור : מגש נייר, הסרה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. הכנס את מגש הנייר.
  איור : מגש נייר, הכנסה

במגש האופציונלי (סדרת ‎CLP-68xND/DW בלבד)

 1. פתח את המגש האופציונלי.
  איור : מגש אופציונלי, פתיחה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את המגש האופציונלי.
  איור : מגש אופציונלי, סגירה
  הערה:
  אם לא מצאת נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
 4. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 5. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 6. סגור את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, סגירה

במזין הידני או במגש הרב-תכליתי

סדרת ‎CLP-41xN/NW

 1. פתח את המגש הרב-תכליתי.
  איור : מגש רב-תכליתי, פתיחה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את המגש הרב-תכליתי.
  איור : מגש רב-תכליתי, סגירה

סדרת ‎CLP-68xND/DW

 1. פתח את המזין הידני והוצא בעדינות את הנייר.
  איור : מזין ידני, פתיחה
  הערה:
  אם לא מצאת נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
 2. סגור את מאריך המגש של המזין הידני.
  איור : מאריך מגש, סגירה
 3. סגור את המזין הידני.
  איור : מזין ידני, סגירה
 4. הסר את המגש הרב-תכליתי.
  איור : מגש רב-תכליתי, הסרה
 5. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 6. הכנס את המגש הרב-תכליתי.
  איור : מגש רב-תכליתי, הכנסה

בתוך המדפסת

  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה מראה מלפנים.
 1. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, סגירה

באזור היציאה

סדרת ‎CLP-41xN/NW

  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. הוצא בזהירות את הנייר התקוע מאזור היציאה.
  איור : נייר, הוצאה
  הערה:
  אם לא מצאת נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא:
 2. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 3. פתח את מכסה החסימה ביחידת ה-Fuser.
  איור : מכסה חסימה ביחידת Fuser, פתיחה
 4. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 5. סגור את מכסה החסימה ביחידת ה-Fuser.
  איור : מכסה חסימה ביחידת Fuser, סגירה
 6. סגור את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, סגירה

סדרת ‎CLP-68xND/DW

  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. הוצא בזהירות את הנייר התקוע מאזור היציאה.
  איור : נייר, הוצאה
    שים לב:
  אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 2. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 3. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 4. סגור את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, סגירה

באזור היחידה להדפסה דו-צדדית (סדרת ‎CLP-68xND/DW בלבד)

 1. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏